เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 48 เอกทศ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 48 เอกทศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :