เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


วันนี้ 9 ตุลาคม 2564 นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลฉวาง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้ตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้มาใช้บริการ ปฎิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าของพ่อค้า แม่ค้า ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 3 จุด โดยมีการตรวจวัดอุณภูมิ มีเจลล้างมือให้ประชาชน เพื่อผู้ที่มาใช้บริการปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ..

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ด้วยความห่วงใย

#ฉวางต้องปลอดภัย

#ทำทุกวัน ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 10/10/64

2021-10-20
2021-10-20
2021-10-20
2021-10-20
2021-10-19
2021-10-18
2021-10-16
2021-10-15
2021-10-14
2021-10-13