เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำบ้านทุ่งลาด [ 20 ม.ค. 2565 ]6
2 ระมัดระวังอัคคีภัย [ 19 ม.ค. 2565 ]5
3 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 13 ม.ค. 2565 ]10
4 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]10
5 ขอเชิญจับฉลากจำหน่ายสินค้า งานสวัสดีปีใหม่ [ 21 ธ.ค. 2564 ]25
6 บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ในรอบที่ 2 เข็มที่ 2 [ 21 ธ.ค. 2564 ]23
7 หนังสือนัดประุชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]5
8 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]4
9 เทศบาลตำบลฉวาง เปิดตลาดนัดวันเสาร์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 นี้ [ 3 ธ.ค. 2564 ]31
10 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 ธ.ค. 2564 ]31
11 บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ในรอบที่ 2 [ 23 พ.ย. 2564 ]35
12 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]5
13 รับบัตรนัดฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบที่ 2 [ 17 พ.ย. 2564 ]35
14 ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง [ 17 พ.ย. 2564 ]34
15 ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง [ 17 พ.ย. 2564 ]35
16 เทศบาลตำบลฉวางรับลงทะเบียนจำหน่ายสินค้า งานประเพณีลอยกระทง [ 15 พ.ย. 2564 ]32
17 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม [ 15 พ.ย. 2564 ]32
18 รัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 15 ต.ค. 2564 ]4
19 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ต.ค. 2564 ]38
20 เชิญพ่อค้าแม่ค้า ตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง เข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก [ 13 ต.ค. 2564 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9