เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]1
2 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ........ [ 21 มิ.ย. 2565 ]61
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชุมราชการสัญจร เทศบาลตำบลฉวาง [ 20 มิ.ย. 2565 ]45
4 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 เม.ย. 2565 ]71
5 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]64
6 การฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก เขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 21 มี.ค. 2565 ]62
7 ขอเชิญร่วมคัดกรองสุขภาพบูรณาการเครือข่ายสุขภาพอำเภอฉวาง ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]57
8 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]0
9 ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดใกล้บ้านท่าน [ 15 ก.พ. 2565 ]56
10 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]72
11 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]70
12 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]64
13 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]50
14 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]69
15 มาตรการจัดระเบียบทางเท้าพื้นที่เขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 8 ก.พ. 2565 ]52
16 ขอเชิญพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมประชุมและทำสัญญาการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดวันเสาร์ [ 28 ม.ค. 2565 ]55
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำบ้านทุ่งลาด [ 20 ม.ค. 2565 ]57
18 ระมัดระวังอัคคีภัย [ 19 ม.ค. 2565 ]55
19 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 13 ม.ค. 2565 ]68
20 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11