เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง.ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน [ 17 มิ.ย. 2567 ]6
2 การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรฎ.การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. ....ที่ออกตามความในมาตรา 8 แห่ง พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2567 ]5
3 การนำเครื่องเล่นที่มีการใช้ภาพละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ได้มาตรฐานออกให้บริการ [ 11 เม.ย. 2567 ]10
4 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) [ 4 เม.ย. 2567 ]56
5 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566-2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]12
6 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ปี 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]8
7 ประกาศ เรื่องแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) [ 1 มี.ค. 2567 ]37
8 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจสามารถดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ ระหว่าง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง และจะขายทอดตลาด ใน วันที่ 11 มีนาคม 2567(เงื่อนไขตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี [ 29 ก.พ. 2567 ]117
9 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลฉวาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ก.พ. 2567 ]13
10 รายงานผลการจัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง [ 9 ก.พ. 2567 ]9
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเวปไซท์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [ 2 ก.พ. 2567 ]10
12 ขอเชิญประชาชนร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนักในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังในการขับขี่ [ 1 ม.ค. 2567 ]11
13 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) [ 20 พ.ย. 2566 ]27
14 ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อกรรมการ ปปช.ตามมาตรา 107 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) [ 13 พ.ย. 2566 ]24
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม [ 10 พ.ย. 2566 ]21
16 ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 26 ต.ค. 2566 ]19
17 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน [ 27 ก.ย. 2566 ]75
18 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2566 ]32
19 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง [ 24 ส.ค. 2566 ]32
20 การแจ้งเตือนการหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อและโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [ 21 ส.ค. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14