เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบอุปกรณ์กีฬา ให้เทศบาลตำบลฉวาง


วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับมอบอุปกรณ์กีฬา ประเภทมวย จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้ตัวแทนคุณฐากูร บุญมาก / คุณวุฒิกานต์ บุญมากและคุณกัลยา บุญมาก เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา ประเภทมวย ให้กับเทศบาลตำบลฉวาง เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลฉวางได้ใช้เพื่อสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเทศบาลตำบลฉวางต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 11/10/64

2021-10-20
2021-10-20
2021-10-20
2021-10-20
2021-10-19
2021-10-18
2021-10-16
2021-10-15
2021-10-14
2021-10-13