เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดวังม่วง


วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2564) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล องค์กรภาคีเครือข่าย ชุมชน ชมรม ส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายวัดวังม่วง โดยการทอดกฐินครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนบำรุงเสนาสนะ โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยกับทางเทศบาลตำบลฉวาง ได้ยอดปัจจัยกฐินถวายเป็นเงิน 521,208.50 บาท สำหรับพิธีทอดกฐินในครั้งนี้ได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด....

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 07/11/64

2022-01-26
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2022-01-16
2022-01-12
2022-01-07
2022-01-01
2021-12-31