เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคใต้ ระยะที่ 2


วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล ชมรม องค์กรภาคีเครือข่าย พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมประชุมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคใต้ ระยะที่ 2 พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลฉวางและชุมชนต่อเนื่อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีนายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายอำเภอฉวาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง...

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทันที

#ทำทุกวัน

#ฉวางพลังใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 17/11/64

2021-11-22
2021-11-17
2021-11-13
2021-11-11
2021-11-07
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-05
2021-11-05