เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและวัฒนธรรมประจำตำบล


 วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2564) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและวัฒนธรรมประจำตำบล ครั้งที่ 1 โดยได้กล่าวต้อนรับพลตรีอนุสรณ์ โออุไร เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งในการประชุมได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวในชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวให้พัฒนา อย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความนั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนสูง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 13/11/64

2021-11-22
2021-11-17
2021-11-13
2021-11-11
2021-11-07
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-05
2021-11-05