เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลฉวาง ’64


วานนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำสะพานสามโค้ง สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม ซึ่งได้ดำเนินการพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงและเปิดซุ้มอุโมงค์ไฟเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่ลอยกระทง และการจำหน่ายสินค้าของพ่อค้า แม่ค้า โดยมีจุดคัดกรองให้ทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้างานเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 .....

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 20/11/64

2021-11-22
2021-11-17
2021-11-13
2021-11-11
2021-11-07
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-05
2021-11-05