เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง จัดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ประจำปี 2565


วันที่ 7 มกราคม 2565 นายอัษฎา ณ นคร ายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง ประธานชุมชน สมาชิกชุมชนในเขตเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ประจำปี 2565 หลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษและการกำจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้สามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปเป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ณ ศาลาชุมชนบ้านทุ่งลาด...

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 07/01/65

2022-05-17
2022-05-16
2022-05-15
2022-05-10
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-26
2022-04-25
2022-04-22