เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ


วันที่ 14 มกราคม 2565 ...นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วย ประธานและคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลฉวาง ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่1/2565 โดยมีการชี้แจงประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุนฯ แนะนำคณะกรรมการ สรุปสถานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ2565 พร้อมทั้งเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และพิจารณาแผนงาน/โครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง...

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 16/01/65

2022-05-17
2022-05-16
2022-05-15
2022-05-10
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-26
2022-04-25
2022-04-22