เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมทำ MOU ตามโครงการ สวมหมวกนิรภัย 100% ตำรวจภูธรภาค 8


วันที่ 20 มกราคม 2565 นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ร่วมกับพ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรฉวาง หน่วยงานราชการ ห้างร้าน และหน่วยงานเอกชน ได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ สวมหมวกนิรภัย 100% ตำรวจภูธรภาค 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ สถานีตำรวจภูธรฉวาง .....

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 21/01/2565

2022-05-17
2022-05-16
2022-05-15
2022-05-10
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-26
2022-04-25
2022-04-22