เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มเเข็ง ปี 65


#เทศบาลตำบลฉวาง จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มเเข็ง ปี 65

- วันนี้ (25 เมษายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการจัดจัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มเเข็ง ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งก่อนเริ่มการฝึกอบรมได้ดำเนินการตรวจเชิงรุก ATK แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ศาลาบารมีพ่อท่าน..

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 25/04/65

2022-05-17
2022-05-16
2022-05-15
2022-05-10
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-26
2022-04-25
2022-04-22