เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2565 เป็นการเร่งด่วน


#การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 2/2565 เป็นการเร่งด่วน

- วันนี้ (26 เมษายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายสุธี พิทักษ์วงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง ปลัดเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2565 เป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 26/04/65

2022-05-17
2022-05-16
2022-05-15
2022-05-10
2022-05-03
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-26
2022-04-25
2022-04-22