เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


#เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

- วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง มอบหมายให้นายสุธี พิทักษ์วงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฎิบัติตามภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 03/06/65

2022-06-23
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-11
2022-06-03
2022-06-03
2022-06-03