เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมการพิจารณางบประมาณตามโครงการสร้างวงเวียนช่วยชีวิต (วงเวียนน้ำพุคลองลุง)


เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมการพิจารณางบประมาณตามโครงการสร้างวงเวียนช่วยชีวิต (วงเวียนน้ำพุคลองลุง)

- วานนี้ (10 มิถุนายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง มอบหมายให้นายณฤเบศวร์ อ่าวสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง นายนพนนต์ หวานชื่น เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายพาโชค ศักดิ์จิรพาพงษ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครศรีธรรมราช สาขาพิปูนและคณะ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมออนไลน์การพิจารณางบประมาณสนับสนุนวงเวียนช่วยชีวิตให้ท้องถิ่น กับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตามโครงการสร้างวงเวียนช่วยชีวิต (วงเวียนน้ำพุคลองลุง) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 11/06/65

2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-11
2022-06-03
2022-06-03
2022-06-03
2022-05-31
2022-05-28
2022-05-27