เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา


#เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

- วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายณฤเบศวร์ อ่าวสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง นางอรทัย รักร่วม ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง...

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 17/06/65

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-30
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26