เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมเปิดโครงการฟื้นฟูสุขภาพข้อเข่าเสื่อม ให้ผู้สูงอายุ


#เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมเปิดโครงการฟื้นฟูสุขภาพข้อเข่าเสื่อม ให้ผู้สูงอายุ

- วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายสุธี พิทักษ์วงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พระครูอรรคธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอฉวาง เจ้าอาวาสวัดวังม่วง นางอรทัย รักร่วม ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง นายศิริพงศ์ สุขอนันตธรรม ประธานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพเทศบาลตำบลฉวาง นางเยี่ยมศรี รัสปะ ผอ.รพสต.บ้านปากน้ำ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสุขภาพข้อเข่าเสื่อม ให้ผู้สูงอายุ ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อดำเนินการฟื้นฟูสุขภาพข้อเข่าให้กับผู้สูงอายุ ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมาแล้ว จำนวน 30 ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลฉวาง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง..

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 23/06/65

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-30
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26