เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพะราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


#ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพะราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

- วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาล พ.ต.อ.พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผู้กำกับ สภ.ฉวาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง หน่วยงานราชการต่างๆ องค์กรภาคีเครือข่าย ชมรมชุมชนทั้ง 7 ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานเอกชน พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยร่วมใจปลูกต้นไม้พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยจัดให้มีการปลูกต้นบานบุรี จำนวน 80 ต้น ณ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ...

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ร่วมใจพัฒนา

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 26/07/65

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-08-01
2022-07-30
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-26