เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม


#นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

- วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวิปีพุทธศักราช 2562 จัดโดยมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวาง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 04/08/65

2022-09-22
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-14
2022-09-06
2022-09-02
2022-09-01
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-27