เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติชุมชนสู่การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น


#เทศบาลตำบลฉวาง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติชุมชนสู่การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น

- วานนี้ (26 สิงหาคม 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครภัยพิบัติเทศบาลตำบลฉวาง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติชุมชนสู่การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามที่เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน ฅนนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตามโครงการเสริมพลังเครือข่าย ขยายความร่วมมือท้องถิ่น สู่การขับเคลื่อนนโยบายภัยพิบัติชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไท และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมพังงาแห่งความสุข เพื่อดำเนินการกำหนดแนวทางและส่งเสริมชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลฉวางเป็นพื้นที่นำร่องด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน โดยมีเป้าประสงค์คือให้ชุมชนมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ และยกระดับแผนการป้องกันภัยพิบัติระดับตำบล จนนำไปสู่การบรรจุในข้อบัญญัติของท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#PR.CHAWANG 27/08/65

2022-11-06
2022-10-31
2022-10-29
2022-10-26
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-16
2022-10-13
2022-10-12