เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์การจัดการภัยพิบัติชุมชนฯ


#เทศบาลตำบลฉวาง สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์การจัดการภัยพิบัติชุมชนฯ

- วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565.. นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายสุธี พิทักษ์วงศ์ นายณฤเบศวร์ อ่าวสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง นายนพนนต์ หวานชื่น เลขานุการนายกเทศมนตรี ร.ต.ท.สมเคียง แก้วตาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฉวาง คณะทำงานศูนย์การจัดการภัยพิบัติชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครภัยพิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์การจัดการภัยพิบัติต้นแบบ บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยศูนย์การจัดการภัยพิบัติชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการขึ้นโดยได้รับงบสนับสนุนจาก"เทศบาลตำบลฉวาง "

โดยคณะฯ ได้มีการเรียนรู้เรื่องควรรู้ในการใช้ชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติ ก่อนเกิดเหตุ/ขณะเกิดเหตุ/หลังเกิดเหตุ และเรียนรู้การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว/บ้านมั่นคง เรียนรู้การสร้างทีม/การพัฒนาอาสาสมัคร / การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ รวมทั้งการบัญชาการเหตุการณ์ ICS: Incident Command System และการฝึกซ้อมแผนบัญชาการฯ บนโต๊ะ TTX : Table Top Exercise การฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ FTX : Functional exercise ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพังงา ทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็มและทีมงานเทศบาลตำบลฉวางด้วย

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#PR.CHAWANG 29/08/65

2023-09-28
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-16
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-08