เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคนท้องถิ่นอำเภอฉวาง


#เทศบาลตำบลฉวาง รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคนท้องถิ่นอำเภอฉวาง

- วานนี้ (31 สิงหาคม 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง มอบหมายให้นายสุธี พิทักษ์วงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง นายณฤเบศวร์ อ่าวสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคนท้องถิ่นอำเภอฉวาง ซึ่งมีนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวาง เป็นประธานในพิธี โดยทำการแข่งขันการประกวดร้องเพลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอฉวาง ทั้งสิ้นจำนวน 12 แห่ง สำหรับเทศบาลตำบลฉวางได้ส่งคุณจารึก มิศกาชีพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมขับร้องเพลง ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า เทศบาลตำบลฉวางได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 01/09/2565

2023-10-30
2023-10-29
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-14