เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการสอบถามข้อมูลโครงปรับปรุงทางเท้าถนนสายดำรงฤทธิ์


#สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการสอบถามข้อมูลโครงปรับปรุงทางเท้าถนนสายดำรงฤทธิ์

- วานนี้ (1 กันยายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เข้ารับการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) กรณีได้มีการรื้อถอนทางเท้า ซึ่งมีผู้รับเหมารับงานไปแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองช่าง และใช้รถยนต์ราชการในการดำเนินการดังกล่าวนั้น

🚩ทั้งนี้ จากการที่ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่และได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ในกรณีการรื้อถอนดังกล่าว เป็นโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายดำรงฤทธิ์ ภายใต้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มีการแก้ไขรายละเอียดงบประมาณโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลแล้ว

👉ซึ่งโครงการดังกล่าว...ยังไม่ได้มีการดำเนินการหาผู้รับจ้าง ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 จึงต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 และเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลฉวางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้งบประมาณโครงการดังกล่าวตกไป

🚩อย่างไรก็ตาม ประเด็นในการรื้อถอนและซ่อมแซมทางเท้านั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นตลาด จึงต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดย ",,👉ไม่ได้ใช้งบประมาณโครงการฯ👈 ดังกล่าวมาดำเนินการแต่อย่างใด" 🙏🙏 พร้อมทั้งจะดำเนินการชี้แจงเป็นหนังสือ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง.🙏🙏.

#โปร่งใสตรวจสอบได้

#นายปุ้ยทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#pr.chawang 02/08/65

2022-11-06
2022-10-31
2022-10-29
2022-10-26
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-16
2022-10-13
2022-10-12