เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง 40,000 บาท


#เทศบาลตำบลฉวาง สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง 40,000 บาท

- วันนี้ (15 กันยายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง พัฒนาชุมชน อำเภอฉวาง เกษตรอำเภอฉวาง กศน.อำเภอฉวาง องค์กร ภาคีเครือข่าย ประธานชุมชน สมาชิกกลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน กลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกกลุ่มได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สมาชิกได้มีความสุข ความรัก ความสามัคคี สามารถบอกต่อแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ และเพื่อแสดงความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลตำบลฉวาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลฉวาง ณ ที่ทำการกลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#pr.chawang 15/09/65

2022-11-06
2022-10-31
2022-10-29
2022-10-26
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-16
2022-10-13
2022-10-12