เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง 40,000 บาท


#เทศบาลตำบลฉวาง สนับสนุนงบประมาณ กลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง 40,000 บาท

- วันนี้ (15 กันยายน 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง พัฒนาชุมชน อำเภอฉวาง เกษตรอำเภอฉวาง กศน.อำเภอฉวาง องค์กร ภาคีเครือข่าย ประธานชุมชน สมาชิกกลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการโครงการขอรับเงินอุดหนุน กลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกกลุ่มได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สมาชิกได้มีความสุข ความรัก ความสามัคคี สามารถบอกต่อแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ และเพื่อแสดงความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลตำบลฉวาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลฉวาง ณ ที่ทำการกลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#pr.chawang 15/09/65

2023-09-28
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-16
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-08