เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


#เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

- วานนี้ (30 ตุลาคม 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยพ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรฉวาง กำนันไกรสร ดำแจ่ม กำนันตำบลฉวาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคี และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอฉวาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลฉวาง ในปีนี้ได้กำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2565 – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สำหรับกิจกรรมในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ได้มีการจัดให้ประกวดการร้องเพลงระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ชุมชนบ้านวังม่วง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ชุมชน สภ.ฉวาง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ชุมชนตลาดสด...

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทันที

#ทำทุกวัน

#PR.CHAWANG 31/10/65

2022-11-06
2022-10-31
2022-10-29
2022-10-26
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-16
2022-10-13
2022-10-12