เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566


#วันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566

- วันนี้ (18 มีนาคม 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลฉวาง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้ร่วมกันจัดงานวันท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#PR.CHAWANG 18/03/66

2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-16