เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ประชุมการดำเนินงานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566


#เทศบาลตำบลฉวาง ประชุมการดำเนินงานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566

- วันนี้ (12 กันยายน 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง มอบหมายให้นายณฤเบศวร์ อ่าวสกุล รองนายกเทศมนตรี นายนพนนต์ หวานชื่น เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนองค์กรภาคีเครือข่าย พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉวาง...

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ข่าว/ภาพ : จินทนา / ภูเรษ - 12/09/66

2023-09-28
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-21
2023-09-16
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-08