เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง เข้าร่วมเวทีให้ความรู้ในการสร้างช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเบาะแสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน


#นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง เข้าร่วมเวทีให้ความรู้ในการสร้างช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเบาะแสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
- วันนี้ (18 ตุลาคม 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมเวทีให้ความรู้ในการสร้างช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเบาะแสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน โดยนำเสนอในหัวข้อแนวทางการดำเนินงานโครงการบูณาการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแบบพอเพียง (สสส.) โดยมีนายศรชัย  แช่ม นายกเทศมนตรีตำบลนาแว เป็นประธานในที่ประชุม ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง
#ทำทุกวัน
#ทำทันที
#ฉวางพลังใหม่
#ข่าว/ภาพ : จินทนา - 18/10/66

2024-01-23
2024-01-21
2024-01-15
2024-01-13
2024-01-12
2024-01-11
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-09