เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ร่วมส่งมอบวัสดุการเกษตร


#นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ร่วมส่งมอบวัสดุการเกษตร

- วันนี้ (27 ตุลาคม 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง ดำเนินการส่งมอบวัสดุการเกษตร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่เทศบาลตำบลฉวาง ณ ที่ทำการบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ฉวาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ข่าว/ภาพ : จินทนา – 27/10/66

2024-01-23
2024-01-21
2024-01-15
2024-01-13
2024-01-12
2024-01-11
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-09