เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายอัษฎา  ณ นคร
นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
โทร. 089-2916127


นายวรัญญู  มณีมาส
นายสุธี   พิทักษ์วงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
โทร. 065-3977125
โทร. 087-2677795


นายนพนนต์   หวานชื่น
ร.ต.ท. สมเคียง  แก้วตาทิพย์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
โทร.090-2276180
โทร. 085-7942181