เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กองช่าง


นายอภิสิทธิ์  ฤทธิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-7192865-ว่าง-


นายช่างโยธา
นายอรรถชัย  เลิศไกร
นายสุภาพ  รักษาศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา