เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองช่าง


นายอภิสิทธิ์  ฤทธิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-7192865-ว่าง-


นายช่างโยธา
นายอรรถชัย  เลิศไกร
นายสุภาพ  รักษาศรี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา