เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
สำนักงานเทศบาล

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง
ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ 075-480279 /โทรสาร 075-481151
 
E- mail: admin@chawangcity.go.th

Web Site : WWW.CHAWANGCITY.GO.TH