เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์