เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองสาธารณสุข

นายพงศ์ภีระ ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางปรารถนา ไชยเสนา นายประสาร ทองหวาน
พยาบาลวิชาชีพ พนักงานขับรถขยะมูลฝอย