เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพงศ์ภีระ  ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 062-1964246
นางสาวธรารัตน์  ศรีเชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
โทร 087-2662220
นายประสาน  ทองหวาน


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา