เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจำปีิ2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]25
2 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]26
3 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]32
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]27
5 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ส.ค. 2564 ]27
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 23 มิ.ย. 2564 ]30
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]29
8 รายงานการประชุมสภา (ครั้งแรก) [ 6 มิ.ย. 2564 ]24
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 2 ประจำปีิ2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]21
10 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2563-2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]26
11 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]27
12 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]28
13 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]27
14 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]29
15 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]28
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]29
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]28
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]28
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]24
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]25
 
หน้า 1|2