เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2/2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]0
2 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 ส.ค. 2565 ]0
3 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]0
4 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]0
5 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]0
6 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งีท่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]0
7 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]0
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]0
9 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]0
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 มี.ค. 2565 ]0
11 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 มี.ค. 2565 ]0
12 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 1/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]0
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจำปีิ2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]54
14 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]52
15 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]56
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]68
17 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ส.ค. 2564 ]54
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 23 มิ.ย. 2564 ]60
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]72
20 รายงานการประชุมสภา (ครั้งแรก) [ 6 มิ.ย. 2564 ]55
 
หน้า 1|2