เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]11
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจำปีิ2564 [ 12 ก.ย. 2565 ]30
3 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]11
4 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]11
5 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2/2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]29
6 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]28
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 ส.ค. 2565 ]28
8 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]29
9 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]30
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]22
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]21
12 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]28
13 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งีท่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]28
14 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]27
15 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]30
16 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 30 มีนนาคม2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]28
17 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]29
18 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 มี.ค. 2565 ]29
19 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 มี.ค. 2565 ]28
20 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 1/2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3