เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]1
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 23 มิ.ย. 2564 ]2
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]3
4 รายงานการประชุมสภา (ครั้งแรก) [ 6 มิ.ย. 2564 ]2
5 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2563-2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]13
6 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]28
7 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]23
8 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]20
9 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]25
10 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]14
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]23
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]23
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]23
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]23
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]18
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยทีี่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]20
17 กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]22
18 กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2554 [ 2 มิ.ย. 2554 ]35
19 การประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552 [ 16 ก.ย. 2552 ]34