เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]2
2 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]2
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]30
4 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ส.ค. 2564 ]2
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 23 มิ.ย. 2564 ]35
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]33
7 รายงานการประชุมสภา (ครั้งแรก) [ 6 มิ.ย. 2564 ]34
8 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2563-2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]47
9 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]61
10 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]58
11 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]53
12 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]61
13 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]47
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]58
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]58
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]60
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]60
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]54
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยทีี่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2562 ]54
20 กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]56
 
หน้า 1|2