เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]67
2 ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]70
3 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 28 ม.ค. 2565 ]55
4 ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]76
5 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]52
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]68
7 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]58
8 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 12 ม.ค. 2564 ]45
9 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]52
10 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]57
11 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]54