เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]31
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]26
3 ขอเอกสารเพื่อตรวจสอบภายใน รอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ประจำปี 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]24
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลฉวาง วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 3 ม.ค. 2565 ]23
5 การขอเอกสารเพื่อตรวจสอบภายใน รอบ 3 เดือนแรก ประจำปี 2565 [ 17 ธ.ค. 2564 ]23
6 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]26
7 คำสั่งเทศบาล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคมภายในของเทศบาลตำบลฉวาง [ 14 พ.ย. 2561 ]24