เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]13
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]11
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]10
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]9
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]10
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]10
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 [ 20 ต.ค. 2564 ]16