เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]24
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565)งบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]25
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]27
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]24
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)งบประมาณ 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]38
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]24
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]27
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]25
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]27
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]23
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 1 ส.ค. 2564 ]28
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]27
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- เดือนมิถุนายน 2564) [ 8 ก.ค. 2564 ]28
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]27
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]29
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564) [ 28 เม.ย. 2564 ]28
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]28
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]29
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคา 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]28
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563) [ 15 ม.ค. 2564 ]25
 
หน้า 1|2