เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]36
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]49
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- เดือนมิถุนายน 2564) [ 8 ก.ค. 2564 ]54
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]52
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]59
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564) [ 28 เม.ย. 2564 ]50
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]58
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]58
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคา 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]56
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563) [ 15 ม.ค. 2564 ]55
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]53
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]52
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]49
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563) [ 22 ต.ค. 2563 ]59
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]61
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]58
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]51
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) [ 24 ก.ค. 2563 ]57
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563) [ 24 ก.ค. 2563 ]50
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) [ 24 ก.ค. 2563 ]60
 
หน้า 1|2