เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน เทศบาลตำบลฉวาง [ 20 ก.ย. 2564 ]118
2 การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะ [ 20 ก.ย. 2564 ]123
3 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 20 ก.ย. 2564 ]118
4 การขอหนังสือรับรองการเกิด เทศบาลตำบลฉวาง [ 20 ก.ย. 2564 ]123
5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลตำบลฉวาง [ 20 ก.ย. 2564 ]113
6 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ย. 2564 ]122
7 การแจ้งขุดดิน [ 20 ก.ย. 2564 ]105
8 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ย. 2564 ]157
9 การแจ้งถมดิน [ 20 ก.ย. 2564 ]113
10 การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 [ 20 ก.ย. 2564 ]160
11 ขออนุญาตก่อสร้าง [ 20 ก.ย. 2564 ]102
12 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ 27 ก.ค. 2558 ]110
13 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน [ 27 ก.ค. 2558 ]122
14 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ 27 ก.ค. 2558 ]117
15 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 27 ก.ค. 2558 ]116
16 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]118
17 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ 30 พ.ย. 542 ]116
18 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น [ 30 พ.ย. 542 ]101
19 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน [ 30 พ.ย. 542 ]109
20 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ [ 30 พ.ย. 542 ]136
 
หน้า 1|2