เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการใช้บริการของสำนักปลัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]8
2 รายงานสถิติการใช้บริการของสำนักปลัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]7
3 รายงานสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2567 (ไตรมาส 2) [ 4 เม.ย. 2567 ]6
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของงานพัฒนาชุมชน ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]6
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของงานทะเบียนและบัตร ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) [ 5 มี.ค. 2567 ]6
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของงานทะเบียนและบัตร ราย 6 เดือน (1 เมษายน 2566 - 1 ตุลาคม 2566) [ 4 มี.ค. 2567 ]6
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของงานพัฒนาชุมชน ราย 6 เดือน (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) [ 4 ต.ค. 2566 ]6
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]6
9 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองช่าง ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 25 เม.ย. 2566 ]35
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 5 เม.ย. 2566 ]32
11 รายงานสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 (ไตรมาส 2) [ 5 เม.ย. 2566 ]30
12 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของงานทะเบียนและบัตร ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]26
13 สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]113
14 รายงานสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 2) [ 4 เม.ย. 2565 ]105
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองช่าง ไตรมาส 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]149
16 สรุปรายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]108
17 รายงานสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1) [ 4 ม.ค. 2565 ]101
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองช่าง ไตรมาส 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]108