เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 (รอบ 12 เดือน) [ 23 ต.ค. 2566 ]7
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลฉวาง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]38
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]97
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน [ 29 ต.ค. 2564 ]106
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 29 ต.ค. 2564 ]104
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) [ 2 ต.ค. 2563 ]104