เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]16
2 รายงานผลคะแนนและการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและควาฒโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]43
3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]44
4 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]110
5 รายงานผลคะแนนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (Integirty and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]114
6 คำสั่ง เรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาธารณะสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS [ 22 ม.ค. 2564 ]101
7 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ม.ค. 2564 ]106