เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลิงค์ แจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยวิธีออนไลน์ [ 27 มี.ค. 2564 ]149
2 ผู้สมัครฯที่ประกาศไม่รับสมัคร กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 22 ก.พ. 2564 ]130
3 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวางฯ เรื่องผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลฉวาง (ผ.ถ.4/5) [ 19 ก.พ. 2564 ]125
4 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวางฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับสมัครฯและผู้ที่ไม่ได้รับสมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลฉวาง (ผ.ถ.4/4) [ 19 ก.พ. 2564 ]132
5 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวางฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับสมัครฯและผู้ที่ไม่ได้รับสมัครสมาชิกสภา เทศบาลตำบลฉวาง (ส.ถ.4/4) เขต 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]148
6 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวางฯ เรื่องผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลฉวาง (ส.ถ.4/5)เขต1 [ 19 ก.พ. 2564 ]146
7 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวางฯ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับสมัครฯและผู้ที่ไม่ได้รับสมัครสมาชิกสภา เทศบาลตำบลฉวาง (ส.ถ.4/4)เขต2 [ 19 ก.พ. 2564 ]132
8 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวางฯ เรื่องผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลตำบลฉวาง (ส.ถ.4/5)เขต2 [ 19 ก.พ. 2564 ]137
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวางฯเรื่องกำหนดหน่วยการเลือกตั้ง [ 19 ก.พ. 2564 ]123
10 ประกาศฯให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]128
11 ประกาศฯให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง [ 4 ก.พ. 2564 ]136
12 นานาสาระเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง [ 4 ก.พ. 2564 ]130
13 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/007/T_0001.PDF [ 1 ก.พ. 2564 ]128
14 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี [ 1 ก.พ. 2564 ]133
15 ผู้ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งฯเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลฉวางที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง [ 30 พ.ย. 542 ]153