เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]1
2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษและการกำจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ [ 7 ม.ค. 2565 ]2
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ...... [ 27 ต.ค. 2564 ]12
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........... [ 27 ต.ค. 2564 ]11
5 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 27 ต.ค. 2564 ]9
6 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ..... [ 27 ต.ค. 2564 ]10
7 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 27 ต.ค. 2564 ]12