เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมอาชีพขององค์กรชุมชน ประจำปี 2565 หลัสูตรการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าว [ 22 ก.ค. 2565 ]36
2 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 23 มี.ค. 2565 ]89
3 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]91
4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษและการกำจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ [ 7 ม.ค. 2565 ]82
5 ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]42
6 โครงการสานสัมพันธ์รักสายใยคนพิการ ประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2564 ]35
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]44
8 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ...... [ 27 ต.ค. 2564 ]85
9 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........... [ 27 ต.ค. 2564 ]67
10 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 27 ต.ค. 2564 ]78
11 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ..... [ 27 ต.ค. 2564 ]78
12 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 27 ต.ค. 2564 ]73
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน [ 22 ต.ค. 2564 ]36
14 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]85