เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 23 มี.ค. 2565 ]49
2 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]46
3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษและการกำจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพ [ 7 ม.ค. 2565 ]44
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]50
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ...... [ 27 ต.ค. 2564 ]47
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........... [ 27 ต.ค. 2564 ]33
7 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 27 ต.ค. 2564 ]37
8 แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ..... [ 27 ต.ค. 2564 ]39
9 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 27 ต.ค. 2564 ]34