เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร [ 18 ก.ค. 2566 ]3
2 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง [ 15 มิ.ย. 2566 ]4
3 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก [ 18 พ.ค. 2566 ]2
4 ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 16 พ.ค. 2566 ]49
5 ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดน้ำ [ 20 เม.ย. 2566 ]17
6 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 20 ก.พ. 2566 ]1
7 ประชาสัมพันธ์ฉลากสิ่งแวดล้อม [ 15 ก.พ. 2566 ]2
8 สรุปการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]41
9 รณรงค์ประชาสัมพันธืการคัดแยกขยะในชุมชน [ 25 ม.ค. 2566 ]19
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะของเทศบาลตำบลฉวาง [ 5 ต.ค. 2565 ]9
11 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [ 18 ก.ค. 2565 ]48
12 10 ควรรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 24 พ.ค. 2565 ]78
13 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]104
14 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]94
15 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]77
16 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]136
17 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]83
18 ความรู้ในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [ 20 เม.ย. 2565 ]55
19 ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง [ 16 ก.พ. 2565 ]45
20 ความรู้เรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม [ 18 ม.ค. 2565 ]41
 
หน้า 1|2