เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 16 พ.ค. 2566 ]41
2 สรุปการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]34
3 ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [ 18 ก.ค. 2565 ]40
4 10 ควรรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 24 พ.ค. 2565 ]53
5 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]95
6 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]87
7 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]71
8 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการจำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]127
9 ประกาศ เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]78
10 ความรู้ในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก [ 20 เม.ย. 2565 ]47
11 ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่ง [ 16 ก.พ. 2565 ]35
12 ความรู้เรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม [ 18 ม.ค. 2565 ]30
13 คําขอรบใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขภาพ [ 13 ม.ค. 2565 ]83
14 แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถำนที่จำหน่ายอาหารรหรือสสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ม.ค. 2565 ]71
15 แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ม.ค. 2565 ]96
16 คําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ม.ค. 2565 ]85
17 การคัดแยกขยะ [ 4 ม.ค. 2565 ]28
18 ข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฉวาง [ 9 พ.ย. 2564 ]40
19 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 13 ต.ค. 2564 ]23
20 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะของเทศบาลตำบลฉวาง [ 1 ต.ค. 2564 ]63
 
หน้า 1|2