เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คําขอรบใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขภาพ [ 13 ม.ค. 2565 ]1
2 แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถำนที่จำหน่ายอาหารรหรือสสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ม.ค. 2565 ]1
3 แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ม.ค. 2565 ]1
4 คําขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 ม.ค. 2565 ]1