เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวางมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลฉวางและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน Google form 🚩🚩https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoBH9sZtOSCgVzItxfsCdKG29wYhf3OgoF-5K9kOxzETULgw/viewform?fbclid=IwAR0m8kEdi8bp7GnupXNsovutSkBPzldZVZThT5AH3lPbe-RnDscObUwHpFY    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :