เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลฉวางและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน Google form 🚩🚩https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ88W9o338bXoTP8n1Lt4WkEG0L56S25_LJ_RoRabeR52p7g/viewform?fbclid=IwAR01QO8pvQqoHuqvU_4COuBxi3lWzO0bdSu-486i7a1HUoGVq5YEer6USvM    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :