เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลฉวางและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน Google form 🚩🚩https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS50elzk8SnlW8p3ILy8CWBorfuAeFq8DSF1-0HlTHpx9tsQ/viewform?fbclid=IwAR3vHmloe2wHeQwc9m7_LjhgbuuqZad4NbtwFet852kqtGopfhKwDW7phKo    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :