เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลฉวางและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทบัญญัติเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน Google form 🚩🚩https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeseOwy792Bg9qPHfmlydPvIKK-0YGUhK3b3H1ic3_y4A2Lgg/viewform?fbclid=IwAR2xj2BYl6yGrjWHqg41eV0tXnqdLP8UoUBQ8IkQ_bcP5adbDhW84WoPi6M    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :